Varför Paris Vill Ha Färre Stoplights

Paris borgmästarens kontor är inställt på att godkänna en plan för att minska antalet stopljus i staden, för att förbättra trafiken i hela den ökända överbelastade franska huvudstaden.

Staden kommer att ersätta dem med vägvisningsskyltar eller rondeller, Den lokala rapporteras.

Liknande initiativ har arbetat i mindre franska städer, inklusive Bordeaux och Abbeville. Den norra staden Abbeville gick långt för att minska antalet stoplights till bara en, enligt en rapport i Le Parisien. Centrum av staden har 64,000 bilar som cirkulerar varje dag, och lösningen har kraftigt minskat trängsel, sade borgmästarens kontor.

Getty Images

Medan initiativet syftar till att förbättra trafikflödet kan det också göra gatorna säkrare för fotgängare och cyklister, enligt många studier. Trafikljus är där 10,000olyckor inträffar per år i Frankrike, enligt samma rapport i Den lokala, och att ta bort några av dem kan minska antalet olyckor i staden.

Tanken att skapa en säkrare atmosfär genom att ta bort trafikposter kan verka kontraintuitiv, men studier som bygger på en teori som kallas förarkanarkiv erbjuder en förklaring. Frånvaron av trafikljus tvingar förare att ta mer personligt ansvar för sina handlingar, vilket får dem att köra mer vaksamt, enligt Vetenskaplig amerikan.

Garry Black / Getty Images

"Ju mer obekväma föraren känner desto mer är han tvungen att göra ögonkontakt på gatan med fotgängare, andra förare och att intuitivt gå långsammare," sa Chris Conway, en amerikansk stadsingenjör. Vetenskaplig amerikan.