Denna Järnvägsövergång Misslyckas Kommer Att Få Dig Att Greppa Din Plats

Det finns nära samtal, och då finns det stänga samtal.

Det är viktigt att följa vägreglerna: Du måste signalera varv, ge rätt tillvägagångssätt och sätt alltid på dina strålkastare i mörkret. För det mesta sätter vi det här ansvaret på förare och tänker på att tekniken på vägen också gör sin del.

Kanske bör vi ompröva det.

En video inspelad September 6 visar en förare körning i dimmiga, regniga förhållanden, rider ner en mestadels tom väg. De kommer över en järnvägskorsning - när ett tåg plötsligt whizzes framför dem.

Järnvägsöverskridarens barriär, som normalt skulle hindra förare från att komma nära spåren långt före tågen kom igenom, började inte ens komma ner tills tåget hade passerat.

Tack för att du tänkte på oss, bombarriär, men vi tar det härifrån.