Här Är Vad Det Betyder Om Ditt Plan Är Märkt Etops

Piloter och medlemmar i luftfartssamfundet använder sig av en rad shorthand och förkortningar för att referera allt från startförseningar till säkerhetshot.

Den som har tagit ett långdistansflyg kan ha flugit på ett "ETOPS" -flygplan utan att ens veta det. Tekniskt står akronyn för "avancerade tvåmotoriska driftsprestandestandarder", och det refererar till plan som kan flyga över platser där landningsområden är glesa eller obefintliga.

Många av dessa flygningar har per definition kryssande oceaner, och piloter och andra industriinsidenter har kommit med sin egen glibdefinition av akronyn: "Motorns tur eller passagerare simma". I händelse av ett dubbelmotorfel kan dessa flygplan vara tillräckligt långt från stranden för att tvinga en nödvattenlandning.

Akronyn kan vara vilseledande, eftersom inte alla ETOPS-sträckor är över vatten. Rutter över delar av Kanada, Afrika och Antartica där det finns få flygplatser omfattas också av denna kategori, enligt en rapport.

I många år fick ETOPS-planer bara flyga 60 minuter från närmaste flygbana eller flygplats, men Boeing och andra kunde framgångsrikt hävda att motorerna var tillräckligt pålitliga för att flyga så långt som fem och en halv timme bort från närmaste flygplats,Populär mekanikerrapporteras.

Flygplan som flyger längsta sträckorna måste passera noggranna säkerhetsprov för att upprätthålla certifiering. Naturligtvis kan motorfel fortfarande förekomma, oavsett tvillingmotorerna och testen, enligt samma rapport, även om dessa är mycket sällsynta.