Prognoser Predict Winter Kommer Att Komma Sent Och Lämna Tidigt I År

Vinter har anlänt senare, vilket ger mildare förhållanden och vistas under kortare tidsperioder under de senaste åren, och i år är det dags att fortsätta trenden.

Årets första frysning har flyttat stadigt senare, med den första tina som anländer tidigare också, vilket gör vintrar kortare och milda, enligt data från NOAA: s klimatprognoscenter.

En varmare vinter kan vara gynnsammare för odlingsförhållandena, men det kan också skada växter som behöver lägre temperaturer samtidigt som vattenhöjningarna höjs och potentiellt orsakar översvämning, rapporterade Associated Press.

Förra årets första frysning anlände två veckor senare än genomsnittet för 20-talet, vilket gjorde det "långt bort från diagrammen", berättade Ken Kunkel, en meteorolog vid NOAA, AP.

Två tredjedelar av USA förutspås se varmare än genomsnittliga temperaturer i vinter, inklusive hela östkusten, Hawaii och även Alaska.

De varmare temperaturerna beror delvis på effekterna av klimatförändringen, inklusive en ökad koldioxidnivå, enligt Mike Halpert, biträdande chef för Weather Service's Climate Prediction Center. Prognoser pekade också på de potentiella effekterna av väderanläggningen La Niña vid förändring av nederbördsnivåer och temperaturer.

"Det spelar utan tvekan en roll", sa han i ett samtal med reportrar. "Ökningen av CO2-faktorer i vår modellprognos."

Förra året rankad som den sjätte varmaste vintern på rekord, The Washington Post rapporterad. Denna vinter förväntas bli något kallare än förra året.